Postępowanie zostało anulowane ze względu na zauważone błędy w warunkach przetargu w momencie oceny ofert.