na realizację debat on-line w miesiącach luty-czerwiec 2022 na temat różnych aspektów ochrony środowiska w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektu LIFE_UNIFY dofinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz innych działań statutowych fundacji.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wybrany został Wykonawca:

Digital Knowledge Village; ul. Puławska 457; 02-844 Warszawa

Uzyskując w przetargu 92,17 pkt.