dot. wyboru wykonawcy na realizację naukowych debat on-line w okresie od 08.03.2021 do 28.03.2021 na temat zmian klimatu, ochrony środowiska i ekologii w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektu. Debaty będą finansowane przez Ambasadę Brytyjską oraz LIFE i NFOŚiGW.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wybrany został Wykonawca:

Digital Knowledge Observatory 
Puławska 457
02-844 Warszawa