dot. wyboru wykonawcy do na produkcję i dostarczenie 5-minutowej animacji graficznej wraz z nagraniem lektora w języku polskim i angielskim przeznaczonej do emisji w Internecie na potrzeby projektu  „Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie  wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym” (CE1578 CWC, City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach) finansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wybrany został Wykonawca:

APLAN MEDIA SP. Z O.O.

ul. Wróblewskiego 18,

93-578 Łódź

Zestawienie i ocena nadesłanych ofert:

Nazwa firmyKryterium I
Kreatywność
Kryterium II
Cena
Suma zdobytych punktów
1AllBlue Sp. z o.o.
ul. Cynamonowa 2/41
02-777 Warszawa
43,34083,3
2Any4mat Sp. z o.o.
ul. Mariacka 2/2
81-383 Gdynia
23,33558,3
3APLAN MEDIA Sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 18
93-578 Łódź
56,73086,7
4VCV Systems Sp. z o.o.
ul. Postępu 14
02-676 Warszawa
53,3,29,682,9