Projekt „Inicjatywy lokalne na rzecz ekorozwoju” obejmował realizację siedemnastu inicjatyw obywatelskich dotyczących zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego. Dwanaście inicjatyw dotyczyło ochrony przyrody. Trzy kolejne inicjatywy dotyczyły przyrody i koncentrowały się na rozwoju zrównoważonej turystyki w regionie. Jedna inicjatywa dotyczyła działań tworzących tereny zielone w terenie miejskim. Jedna inicjatywa dotyczyła działań termomodernizacyjnych w obiekcie, z którego korzysta lokalna społeczność. Projekt zakładał wsparcie realizacji inicjatyw ważnych z punktu widzenia lokalnych społeczności i mających bezpośredni wpływ na stan środowiska.

Projekt finansowany był ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, trwał od 1.10.2015r. do 30.09.2016r.