Tytuł: Innowacje na rzecz ochrony klimatu

Okres realizacji: 2010-2012

Opis: Głównymi celami projektu były: promocja dorobku Alternatywnej polityki energetycznej Polski do roku 2030  do budowania szerokiego poparcia dla zmiany myślenia o rozwoju energetyki, aby uzyskać podstawy do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych w perspektywie roku 2030; Dostarczanie wiedzy i wzmacnianie partnerów mogących działać na rzecz gospodarki niskowęglowej w Polsce. Projekt skierowany był do parlamentarzystów, przedstawicieli biznesu i przedstawicieli władz regionalnych (radnych, wójtów, wojewodów) oraz dziennikarzy.

Projekt finansowano ze środków OAK Foundation.