Na najbliższym webinarze Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, w czwartek 14 maja 2020 o 18:00, dr Andrzej Kassenberg przedstawi problem transformacji energetycznej w Polsce i pomysły na jego rozwiązanie. Wykład zatytułowany „Transformacja energetyczna w Polsce – wyzwania i dylematy” skupiał się będzie na następujących kwestiach:

-trendy światowe jako punkt wyjścia do transformacji energetycznej w Polsce

– klimat i transformacje energetyczne na świecie;

– omówienie sytuacji energetyki w Polsce – pułapka polityczna i co z tym zrobić;

-przyszłość sektora energetycznego w Polsce – szanse i obawy.  

Żeby obejrzeć zarchiwizowany webinar wystarczy kliknąć poniższy link

https://www.youtube.com/watch?v=MrpVMqoOChE

Dr Andrzej Kassenberg jest współzałożycielem Instytutu na rzecz Ekorozwoju (InE) i Fundacji Efektywności Energetycznej Polski. Przez blisko 25 lata był prezesem InE. Otrzymał tytuł magistra geografii i stopień doktora nauk technicznych. Od 1980 roku jest związany z ruchem ekologicznym, w tym z Polskim Klubem Ekologicznym. Od wielu lat zajmuje się działalnością naukową w zakresie zrównoważonego rozwoju obecnie specjalizuje się w kwestiach energii i ochrony klimatu. Wykładał na wielu polskich i amerykańskich uniwersytetach. Był inicjatorem i pierwszym przewodniczącym Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska w Polsce. W latach 1991-1995 i 1999-2000 był członkiem Rady ds. Środowiska i Zagadnień Społecznych przy Prezydencie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W okresie 2009-2015 było członkiem Rady Dyrektorów, a ostatnie trzy lata jej przewodniczącym, Regionalnego Centrum Środowiskowego dla Europy Środkowo-Wschodniej. Laureat wielu nagród, w tym Nagrody Naukowej Polskiej Akademii Nauk, został on nagrodzony jako „Człowiek Polskiej Ekologii Roku 2005”. Autor lub współautor ponad 150 publikacji.