W dniu 29.03.2022 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) – wzmocnienie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej, przedłożone przez Ministra Klimatu i Środowiska. Jednocześnie rząd zapowiedział aktualizację dokumentu na przełomie lat 2022/2023. Biorąc pod uwagę obecną kryzysową sytuację, szybko zmieniające się trendy (transformację energetyczną) oraz w miarę długi okres inwestycyjny w energetyce należy uznać przyjęty horyzont dokumentu – rok 2040, za niewystarczający.

13 i 14 czerwca 2022 roku odbyła się konferencja „Energia dla niezależności 2050” podczas której uczestnicy mogli się zapoznać z założeniami nowej polityki energetycznej Polski oraz opiniami na ich temat. W wyniku konferencji wypracowano dokument końcowy, który niniejszym prezentujemy w całości pod linkiem: PEP2050 (PDF).

Dokument ten został rozesłany do parlamentarzystów, ministrów, marszałków województw i innych instytucji państwowych. Wstęp do dokumentu został także opublikowany na portalu chronmyklimat.pl