W projekcie „KLIMAPOLKA. Polityka klimatyczna szansą dla Polski. Jak ją wykorzystać?” prezentowaliśmy korzyści płynące z wdrażania gospodarki niskoemisyjnej również na poziomie lokalnym – dla samorządów, przedsiębiorców i indywidualnych gospodarstw domowych, czyli bezpośrednio dla każdego z nas.

http://www.chronmyklimat.pl/projekty/klimapolka/wiadomosci