W latach 2017 i 2018 w ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL, przy szczególnej pomocy Unii Metropolii Polskich, odbyło się 11 Klimatycznych For Metropolitalnych w największych miastach Polski. Dorobek tych konferencji dostępny jest na stronie:

http://adaptcity.pl/cykl-kfm/