English version
Co i gdzie?

W dniach 18 i 19 września w Warszawie odbędzie się dwudniowa międzynarodowa konferencja pt.: Adaptacja odpowiedzią miast na zmiany klimatu (konferencja ADAPTCITY). Eksperci i przedstawiciele miast będą rozmawiali o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu oraz adaptacją do nich.

O czym będzie konferencja?

Głównym celem dwudniowych obrad jest podsumowanie merytoryczne i zaprezentowanie efektów realizowanego od lipca 2014 roku przedsięwzięcia pod nazwą: „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, czyli projektu o akronimie ADAPTCITY. W ramach projektu przygotowywana jest Strategia Adaptacji Warszawy do zmian klimatu.

Wydarzenie będzie miało charakter interdyscyplinarny i międzysektorowy, a obrady zostały zaplanowane w kilku sesjach tematycznych. Pierwszego dnia sesje będą dotyczyły zagrożeń związanych ze zmianami klimatu dla przyrody, gospodarki i społeczeństwa. Tematyka drugiego dnia skoncentruje się, przede wszystkim na przeciwdziałaniu skutkom wzrostu temperatury, zarządzaniu wodą, organizacji, administracji i zarządzaniu ryzykiem.

Projekt i konferencja ADAPTCITY to ważny krok w działaniach adaptacyjnych miast do obserwowanych zmian klimatycznych. W ramach projektu zorganizowaliśmy 12 Klimatycznych Forów Metropolitarnych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem na szczeblu ogólnopolskim. Konferencja wychodzi poza granice naszego kraju. Eksperci i przedstawiciele administracji samorządowej z Europy będą dzielić się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie adaptacji – mówi dr Wojciech Szymalski prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

W czasie konferencji przewidziano wystąpienia reprezentantów Komisji Europejskiej, the European Hub on the Urban Climate Change Research Network, największych miast Polski oraz środowisk naukowych i NFOŚiGW.

Myślę, że wrześniowe spotkanie będzie interesujące dla wszystkich przedstawicieli samorządów większych i mniejszych miejscowości. Już teraz każda gmina, powiat czy miasto powinno przystosowywać się do zmian klimatu. Studiując modele klimatyczne dla Europy, wiemy, że zmiany są nieuchronne i rozwiązania na rzecz adaptacji, które teraz wypracujemy będą procentować w przyszłości – dodaje dr Szymalski.

Jak wziąć udział?

Konferencja odbędzie się w Hotelu Sobieski w Warszawie w dniach 18-19 września 2018 roku. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegów. Ilość miejsc ograniczona.

Rejestracja na konferencję Program konferencji

Wydarzenie finansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Life+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.