Co i kiedy?

W dniach 18-19 września 2018 roku w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. ”ADAPTACJA ODPOWIEDZIĄ MIAST NA ZMIANY KLIMATU”. Wydarzenie jest przedsięwzięciem wspólnym Unii Metropolii Polskich, Miasta Stołecznego Warszawy, Stowarzyszenia Metropolitalnego Miasta Stuttgart oraz Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju. Będzie to wydarzenie, które z jednej strony podsumuje dotychczasowe dokonania polskich i środkowoeuropejskich miast w zakresie adaptacji do zmian klimatu, z drugiej zaś strony wyznaczy dalsze perspektywy adaptacji.

O czym?

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny i międzysektorowy, a obrady będą przebiegały podczas dwóch dni w kilku sesjach tematycznych. Pierwszego dnia przewidywana jest sesja otwierająca, sesja ogólna, równoległe sesje szczegółowe oraz sesja podsumowująca. Poświęcone będą zagrożeniom związanym ze zmianami klimatu dla przyrody, gospodarki i społeczeństwa. Drugiego dnia przewidziano sesję ogólną, równoległe sesje szczegółowe oraz sesję podsumowującą. Tematyka tego dnia będzie dotyczyła przeciwdziałania skutkom wzrostu temperatury, zarządzania wodą oraz organizacji, administracji i zarządzania ryzykiem.

Zapraszamy

Zapraszamy do udziału w konferencji. Referaty zostaną przedstawione przez zaproszonych gości z miast Polski i Europy Środowo-Wschodniej, a także środowisk naukowych. Przewidziano wystąpienia reprezentantów Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) oraz Komisji Europejskiej. Wystąpienia zostaną opublikowane w postaci zeszytu konferencyjnego. Konferencja zamknie merytorycznie projekt pt. „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej” (ADAPTCITY).

Więcej informacji podamy w drugim ogłoszeniu.