W związku z konkursem na usługi promocyjne nr 1/2024 na współpracę w realizacji kampanii promującej raport pod roboczym tytułem „Klimat w JST” ogłoszonym 22 lutego 2024 roku przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) informujemy o wynikach postępowania.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 4 ofertyZamawiający nie wykluczył żadnej ofert z postępowania badawczego ze względów formalnych.

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju informuje, że na podstawie złożonych ofert oraz ich oceny wyłoniła do realizacji usługi firmę:

Newseria Sp. z o.o. , ul. Grochowska 306/308, bud. A, 03-840 Warszawa

Oferta złożona przez firmę NEWSERIA oferowała bogaty zestaw usług promocyjnych mieszczący się w kwocie przeznaczonej na usługi promocyjne oraz charakteryzujący się największym zasięgiem i dotarciem do grup docelowych.

W załączonym pliku informujemy o zbiorczych wynikach oceny ofert [>>ZOBACZ]