Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ogłasza konkurs na współpracę w realizacji kampanii promującej raport pod roboczym tytułem „Klimat w JST”. Do konkursu zapraszamy domy mediowe, media i inne przedsiębiorstwa zajmujące się kampaniami informacyjno-promocyjnymi.

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się do konkursu należy przedstawić ofertę w postaci harmonogramu kampanii pokazującego zasięg i dotarcie poszczególnych jej elementów do grupy docelowej. Zasięg i dotarcie powinny być udokumentowane poprzez przedstawienie wiarygodnych źródeł informacji referencyjnych o dotychczasowym zasięgu i dotarciu do grupy docelowej za pomocą obowiązkowych oraz proponowanych przez oferenta elementów kampanii. Oferent może wykorzystać do złożenia oferty wzór harmonogramu kampanii dostarczony przez Fundację [>>ZOBACZ].

Termin zgłaszania ofert upływa 1 marca 2024 o godz. 12:00.

Rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs wygra uczestnik, który w wiarygodny sposób udokumentuje w ofercie największy zasięg i dotarcie planowanej kampanii promującej raport pt.: „Klimat w JST” do jej grupy docelowej w ramach przeznaczonej na kampanię kwoty 20000,00 zł netto.

Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez wyboru zwycięzcy bez podania przyczyny. Z wybranym uczestnikiem Fundacja zamierza podpisać umowę na realizację kampanii promującej raport „Klimat w JST”. Kampania Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju jest współfinansowana przez European Climate Foundation.

Więcej informacji w pełnym ogłoszeniu [>>PDF].