Zapraszamy na szkolenie z zakresu zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu organizowane w dniach 28, 29, 30 czerwca 2017 roku w naszej Fundacji przez naszych ekspertów. Podczas szkolenia zaprezentujemy podstawową wiedzę z zakresu zmian klimatu, oceny ryzyka klimatycznego, przygotowania miejskich planów adaptacji, a także inwestycji i przedsięwzięć z tego zakresu. Szkolenie składa się każdego dnia z części wykładowej oraz warsztatowej, w której będą opracowane wstępne pomysły na adaptację do zmian klimatu związane z miejscami, w których mieszkają lub pracują uczestnicy kursu.

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za politykę rozwoju, ochronę środowiska, strategiczne decyzje, w tym radnych.

Szkolenie organizowane we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 czerwca 2017 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl  Można uczestniczyć w jednym, dwóch lub trzech dniach szkolenia.

Szkolenie jest bezpłatne jako część projektu współfinansowanego przez Fundusz Wyszehradzki. [więcej]

Więcej informacji na stronie poświęconej szkoleniom dostępnym w Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju. [więcej]