Tytuł: „Europe in the World – Engaging in the 2030 Sustainable Development Agenda”

Projekt Zrównoważona Europa dla Wszystkich
Czy chcesz żyć w ekologicznym, sprawiedliwym i zdrowszy świecie?

 

Jeśli tak, to musisz zmienić swój styl życia i włączyć się w działania na rzecz AGENDY2030.  Wszyscy musimy wymóc na przywódcach politycznych zmiany, które będą prowadziły do tworzenia świata zrównoważonego i sprawiedliwego dla wszystkich.

Wyzwanie jest ogromne. Ale jest dobra wiadomość – istnieje plan zrównoważonej przyszłości dla świata. Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zawierająca Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. The Sustainable Development Goals (SDG).

Została ona przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku.

Nadszedł czas, aby te cele stały się rzeczywistością, aby zapewnić, że żyjemy, szanujemy ograniczone zasoby naszej planety. Musimy walczyć z nierównością i upewnić się, że hasło ONZ „Nie pozostawiaj nikogo w tyle” staje się rzeczywistością, która pomaga budować integracyjną, zrównoważoną przyszłość dla ludzi i planety.

Projekt Zrównoważona Europa dla Wszystkich na celu zwiększenie świadomości i kontroli społecznej nad realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w Europie. W realizacje projektu zaangażowanych jest wiele organizacji pozarządowych pod kierunkiem European Environmental Bureau (łącznie 24 partnerów z UE). Działania projekty  będzie nadzorować SDG Watch Europe, prowadząc kampanię na rzecz walki z szeroko pojętymi nierównościami społecznymi.

Kampania przeciwko nierównościom

Bez zmniejszania nierówności nie można osiągnąć żadnego z celów zrównoważonego rozwoju. Kampania „Walcząc z nierównościami” ma na celu włączanie wszystkich do życia społecznego przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego oraz wszystkich grup społecznych. Lokalne, krajowe i europejskie  organizacje z 15 krajów połączy siły, aby zwiększyć świadomość i wywołać  zmiany polityczne i społeczne mające na celu niwelację nierównościom i ubóstwa w Europie i poza nią.

Kampania ma na celu wzmocnienie i promowanie społecznej, kulturalnej, ekonomicznej i politycznej integracji wszystkich – w szczególności kobiet, dzieci i mniejszości. Konieczne jest zapewnienie równych szans i równości wyników poprzez propagowanie zmiany dyskryminacyjnych strategii i praktyk.

Kluczowe znaczenie mają przemyślane i racjonalne polityki socjalne mające na celu stopniowe osiągnięcie większej równości. Kampania ma na celu uświadomienie, że zmiany klimatu będą wpływać na nasze życie, powodując nierówności, które już teraz powinniśmy minimalizować. Jej celem jest również promowanie sprawiedliwości podatkowej, bezpiecznej, regularnej i odpowiedzialnej migracji i mobilności ludzi oraz zakończenie wszelkich form nierówności wobec kobiet i dziewcząt. W ramach projektu odbywają się seminaria, szkolenia, warsztaty i inne działania przybliżające Cele Zrównoważonego Rozwoju i konieczność ich wdrażania w Europie.

Co w ramach projektu robimy w Polsce?

W Polsce wiodąca rolę w projekcie ma Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju. W ramach działań organizuje debaty i spotkania związane z wdrażaniem w życie celów Agendy 2030. Do tej pory zostały podjęte tematy:

  • sprawiedliwe przejście do gospodarki niskoemisyjnej, obiegu zamkniętego,
  • rozwój włączającego społecznie,
  • przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu i zanieczyszczeniom powietrza.

Okres realizacji: 1.07.2017-30.06.2020

Źródło finansowania: Komisja Europejska w ramach programu DEAR (Edukacji rozwojowej).

Strona Internetowa: www.makeeuropesustainableforall.org, www.eeb.orgwww.sdgtoolkit.org, www.sdgwatcheurope.org

Materiały

1. Materiały z debaty eksperckiej poświęconych tematyce Agendy 2030, pt.: Sprawiedliwe przejście do gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki o obiegu zamkniętym i współkonsumpcji: [ZOBACZ] [PDF]

2. Notatka z debaty eksperckiej pt. Sprawiedliwe przejście do gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki o obiegu zamkniętym i współkonsumpcji: [ZOBACZ]

3. Filmy promujące debaty ekspercie dotyczące Agendy 2030: [ZOBACZ]

[FILM1 – Sprawiedliwe przejście do gospodarki niskoemisyjnej, obiegu zamkniętego]

[FILM2 – Rozwój włączający społecznie]

4. Zapis debaty on-line pt. „Jak przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu i zanieczyszczeniom powietrza” z udziałem Piotra Woźnego. [ZOBACZ]