Tytuł: „City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach” (Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie  wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym).

Okres realizacji: 1.04.2019-31.03.2022

Źródło Finansowania: Interreg Europa Środkowa (85%) oraz środki własne fundacji.

Opis: Zmiany klimatu przynoszą dodatkowe ryzyko hydrologiczne i sprawiają, że miasta Europy Środkowej są coraz bardziej wrażliwe na miejskie powodzie oraz niedobór wody. W połączeniu z rosnącą konsumpcją wody pitnej i wzrostem ilości ścieków do oczyszczenia zagraża przyszłym zasobom wody. Wspólne zagrożenia wymagają oszczędzania wody oraz jej przetwarzania ponad obecne poziomy zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Modernizacja zdekapitalizowanych systemów wodociągów i kanalizacji w podejściu opartym na gospodarce zamknietego cyklu może być atrakcyjne ekonomicznie i ekologicznie.

Biorąc pod uwagę ten potencjał, miasta i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z 5 obszarów Funkcjonalnych oraz eksperci z zainteresowanych organizacji zdecydowali się rozpocząć projekt City Water Cycles. Bez inspiracji regulacjami Unii Europejskiej partnerzy projektu z 6 krajów mają na celu pomóc miasto dokonać zmiany na rzecz gospodarki cyrkularnej. Cele te moga być osiągnięte poprzez promowanie kultury oszczędzania wody, użytkowanie niekonwencjonalnych zasobów wody oraz torowanie drogi  w zakresie użytkowania wody deszczowej oraz wody szarej na poziomie miasta.

Partnerzy zwierają szyki aby stworzyć bazę wiedzy o miejskiej gospodarce zamkniętego cyklu w zakresie gospodarowania wodą, która zostanie udostępniona jako elektroniczne źródło edukacji dla tych, którzy chcą się uczyć o tym problemie i rozwijać wraz z lokalnymi interesariuszami zestaw innowacyjnych metod i narzędzi (przełomowe rozwiązania technologiczne oraz naturalne, narzędzia inteligentnego zarządzania wykorzystujące nowe metody współpracy i finansowania) użytecznych w Europie Środkowej, a także zademonstrowanych w 5 działaniach pilotażowych (np. łączone użycie wody deszczowej i szarej, łapanie wody deszczowej na dachach i w ogrodach deszczowych, rozwiązania IT stymulujące oszczędzanie wody). Partnerzy będą adaptować te rozwiązania do lokalnych potrzeb, rozwiną strategie i plany działania oraz przygotują rekomendacje dla działań politycznych, aby problemy gospodarowania wodą znalazły się w kręgu zainteresowania decydentów.

Zajrzyj na stronę WWW

Facebook projektu

Instagram projektu

Twitter projektu

Do pobrania:

Plakaty edukacyjne: