Miło nam poinformować, że pierwszy tegoroczny nabór na Minigranty na rzecz Zrównoważonego Rozwoju dobiegł końca. W dniu 1 kwietnia 2019 roku otrzymaliśmy informację na zatwierdzeniu przez koordynatora projektu (European Environmental Bureau) wyników selekcji wniosków w Polsce. W tym roku otrzymaliśmy aż 24 wnioski, ale musieliśmy wybrać do dofinansowania jedynie 3. Poniżej publikujemy listę rankingową wnioskodawców. W prawej kolumnie znajduje się informacja o uzyskanej liczbie punktów przez złożony wniosek. Wnioski złożone przez wnioskodawców zaznaczone na liście kolorem żółtym zostały zakwalifikowane do dofinansowania i otrzymają wsparcie w wysokości 2000 EUR.

Ranking

Zwycięskie wnioski dotyczą:

TAK dla łodzi – Projekt ma na celu zaangażowanie miejskich interesariuszy: kupców, mieszkańców, decydentów i mediów w bardziej świadomą
odpowiedzialną konsumpcję poprzez korzystanie z produktów lokalnych i dostęp do świeżej, wytworzonej na miejscu żywności, co
wpisuje się w Cel 12 Agendy i służy również zmniejszaniu ubóstwa (Cel 1) poprzez umożliwienie sprzedaży drobnym wytwórcom
(działkowcy, osoby starsze) i lokalnym kupcom.

Stowarzyszenie Wolnej Herbaty – Projekt Roślinna Kuchnia Zero Waste będzie polegał na przeprowadzeniu cyklu czterech, niezależnych warsztatów kulinarnych o tematyce powiązanej z obszarami takimi jak ekologia, Zero Waste (minimalizowanie odpadów) i kuchnia roślinna. Uczestnicy
(każdorazowo grupa 10 osób) zostaną zapoznani z problemami marnowania jedzenia oraz zrównoważonej produkcji żywności – w tym
wprowadzania do diety elementów kuchni roślinnej. Spotkania odbędą się w miastach Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej.

Akcja Konin – Odejście od węgla jest niezbędne dla regionu Wielkopolski Wschodniej, aby mógł on się rozwijać w sposób
zrównoważony. Przynajmniej od 25 lat mówi się o konieczności przeprowadzenia restrukturyzacji, lecz dotychczas władze nie zajęły się
tym problemem. Projekt ma na celu przeprowadzenie serii spotkań mieszkańców regionu ze specjalistami, w tym z przedstawicielem
Komisji Europejskiej, a na końcu – po serii debat i warsztatów – z lokalnymi politykami.

Jeszcze w tym roku kolejna edycja minigrantów.