Masz ciekawy pomysł związany z ochroną środowiska i przyrody? Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju chce realizować swoją misję poprzez wspieranie potencjalnych wnioskodawców do programu LIFE Komisji Europejskiej (oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w pisaniu wniosków. Oferujemy pomoc w formie konsultacji lub kompleksowej obsługi w zakresie wypełniania formularza projektowego, aplikacji do składania wniosków oraz pisania tekstu wniosku oraz budżetu. Forma współpracy z fundacją pozostaje do ustalenia ze zlecającym.

Jako Fundacja zajmująca się priorytetowo zagadnieniami ochrony klimatu oraz adaptacji do zmian klimatu, jesteśmy w pierwszym rzędzie zainteresowani wsparciem organizacji składających wnioski do poddziałań LIFE związanych z klimatem, ale nie wykluczamy podjęcia współpracy także w innych dziedzinach wspieranych przez LIFE, w szczególności w zakresie kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz działań związanych z gospodarką odpadami, zrównoważonym transportem czy szeroko rozumianym zarządzaniem środowiskiem.

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju składała wnioski w kolejnych naborach LIFE i z sukcesem uzyskała granty w naborach w 2009 (Dobry klimat dla powiatów) i w 2014 roku (ADAPTCITY). Dzięki temu realizowaliśmy nieprzerwanie projekty jako lider od roku 2010 do 2019, zdobywając doświadczenie w administrowaniu tego typu projektami. W latach 2016-2018 pomogliśmy WWF Polska zdobyć oraz zrealizować grant LIFE na projekt „WZROST – Energia OdNowa”, gdyż byliśmy jego partnerem merytorycznym. Od 2019 roku jesteśmy partnerem projektu LIFE_UNIFY realizowanego przez CAN-Europe. Nieprzerwanie śledzimy zmiany w kolejnych naborach LIFE i staramy się przygotowywać wnioski na własne pomysły.

Jeśli zatem poszukujesz organizacji, która istotnie wsparłaby twój zespół z napisaniu wniosku LIFE lub jego realizacji – jesteśmy do twoich usług.