Projekt realizowany jest od listopada 2021 do końca kwietnia 2023 i podzielony jest na dwa główne etapy. Pierwszy – Laboratorium – to pilotaż narzędzi oraz głębsza praca z lokalnymi decydentami nad zmianą polityk. Druga – Ogólnopolska Narada – to sposób na upowszechnienie efektów i wypracowanych metod.

I. Faza Laboratorium Narady Obywatelskiej o Klimacie (listopad 2021-sierpień 2022) – w 4 gminach przeprowadzone zostaną procesy konsultacji dokumentów strategicznych (Planów Gospodarki Niskoemisyjnej lub Miejskich Planów Adaptacji lub Programów Ochrony Środowiska) z wykorzystaniem metody sądów obywatelskich.

W ramach Laboratorium w każdej z 4 gmin planujemy:

  • sondaż świadomości klimatycznej połączony z pierwszym etapem rekrutacji uczestników do narad
  • ekspercką diagnozę polityk lokalnych i zdefiniowanie kluczowych zagadnień dla narady
  • realizację 3 posiedzeń narady – sądu obywatelskiego, pod opieką ekspertek klimatycznych, facylitatorów i z udziałem lokalnych decydentów
  • zebranie społecznych rekomendacji wraz z wyjaśnieniem, jak je wypracowano, w publicznie dostępnym raporcie końcowym. Obowiązkiem decydentów będzie odpowiedź na rekomendacje oraz wskazanie, w jaki sposób zostały lub zostaną wykorzystane w pracy nad polityką miejską.

Narady Obywatelskie o Klimacie odbędą się:

12-14 maja 2022 w Świdwinie

19-21 maja 2022 w Cieszynie

26-28 maja 2022 w Michałowicach

9-11 czerwca 2022 w Lesku

II. Faza Ogólnopolskiej Narady Obywatelskiej o Klimacie (sierpień 2022-grudzień 2022) – ok. 20 narad ze wsparciem eksperckim oraz z wykorzystaniem materiałów wypracowanych po fazie Laboratorium realizowane będą w kolejnych gminach w Polsce. Na ogólnopolski etap składać się będą:

  • promocja narad – będziemy aktywnie szukać chętnych gmin, organizacji społecznych, nieformalnych grup czy lokalnych aktywistów, którzy na podstawie naszych materiałów będą chcieli przeprowadzić naradę u siebie w miejscowości.
  • zapewnianie organizatorom materiałów wypracowanych po Laboratorium – każdy organizator otrzyma od nas pakiet materiałów (podręcznik, materiały merytoryczne o klimacie, narzędzia do ułatwienia dyskusji, wskazówki promocyjne). Zorganizujemy webinaria wprowadzające do organizacji spotkań.
  • organizacja spotkań online z ekspertami z zakresu klimatu, partycypacji i komunikacji – w trakcie realizacji narad przez lokalnych organizatorów będziemy ułatwiać im dostęp do rzetelnej wiedzy od krajowych ekspertów w temacie klimatu i partycypacji.

Nasi partnerzy w projekcie:

Fundacja Pole Dialogu – więcej o projekcie na stronie partnera [ZOBACZ>>]
Norsensus Mediaforum

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.