Osoby, instytucje i firmy, które wsparły Fundację „Instytut na rzecz Ekorozwoju”

z okazji 25 – lecia (1991-2016)

  Osoby indywidualne

  1. Andrzej Ancynger
  2. Aleksandra Arcipowska
  3. Wanda Barc
  4. Danuta Grodzicka-Kozak
  5. Małgorzata Koziarek
  6. Stan Laskowski
  7. Szymon Liszka
  8. Dominik Owczarek
  9. Zygmunt Parczewski
  10. Adam de Sola Pool
  11. Wojciech Suchorzewski
  12. Barbara Szulczewska
  13. Ludwik Tomiałojć

  Firmy i instytucje