Tytuł: Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju
Okres realizacji: 2009-2010
Opis: Projekt stanowił kontynuację działań podjętych w roku 2005, w którym to zbudowano portal pt. Natura 2000 a turystyka. Portal ma charakter informacyjno-edukacyjny. Służy promocji Obszarów Natura 2000 jako nowej formy ochrony przyrody, ale i terenów rozwoju proekologicznych form gospodarowania.
Za podstawowy cel projektu przyjęto na lata 2009-2010 pogłębienie myślenia i aktywnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki w obszarach Natura 2000.
W nawiązaniu do celu edukacyjnego projektu przyjęto następujące cele szczegółowe:
  • Uzyskanie myślenia kategorią zrównoważonego rozwoju wśród młodzieży gimnazjalnej, na przykładzie współzależności pomiędzy produktem turystycznym a promocją walorów przyrodniczych obszarów Natura 2000.
  • Uwrażliwienie branży turystycznej na konieczność budowania, jakości ekologicznej swych ofert i usług, poprzez dostosowywanie się do zasad ochrony przyrody na obszarach Natura 2000, jeżeli w sposób zrównoważony chcą korzystać z ich zasobów.
  • Przekonanie przedstawicieli samorządów lokalnych, że obszary Natura 2000 to nie tylko ograniczenia, ale także nowa wręcz szansa na lokalny zrównoważony rozwój z punktu widzenia gospodarki

Projekt został podzielony na sześć zadań merytorycznych o charakterze edukacyjnym lub informacyjnym:

Zadanie 1 – Portal „Natura 2000 a turystyka” (http: //natura2000.org.pl) – weryfikacja, aktualizacja oraz rozbudowa treści Portalu, do których należą: Katalog ca 1000 obszarów z opisem ich walorów turystycznych, zestaw 30 przykładów dobrych praktyk, 7 e-szkoleń wraz z testami sprawdzającymi m.in. elementy jak. „Zmiany w tworzeniu sieci Natura 2000 w latach 2007-2008” aktualności, przydatne linki itp.
Zadanie 2 – Propozycja programu edukacyjnego wraz z obudową metodyczną „NATURA 2000 formą ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy”, stanowiącego pomoc dydaktyczną dla nauczycieli gimnazjów nt. Wykorzystania tematyki dotyczącej sieci Natura 2000 w procesie nauczania w szkole.
Zadanie 3 – Konkurs dla gimnazjalistów pt. „Obszar Natura 2000 skarbem regionu” – III edycja, na pracę promującą walory turystyczne wybranego obszaru.
Zadanie 4 – Publikacja: „Natura 2000 – ABC dla turystyki”,
Zadanie 5 – 4 Szkolenia regionalne pt. „Uwarunkowania rozwoju turystyki w Europejskiej sieci obszarów Natura 2000”,
Zadanie 6 – Konferencja końcowa.Więcej informacji na stronie: www.natura2000.org.pl