Tytuł:  Niskoemisyjna Polska 2050
Okres realizacji: 2010-2013
Opis: Główną ideą projektu było rzetelne przedstawienie kosztów i korzyści prowadzenia w Polsce polityki klimatycznej oraz pokazanie sposobów modernizacji Polski tak, aby do roku 2050 osiągnąć cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 80 % określonych w „Planie działań na rzecz przejścia do konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej w 2050 roku”. Istotną kwestią było też przesunięcie punktu ciężkości w debacie publicznej i agendzie polityki państwa w stronę myślenia w kategoriach modernizacji opartej o innowacyjność, efektywność i przyjazność środowisku naturalnemu. W ramach projektu zostały przedstawione argumenty przemawiające za wbudowaniem polityki klimatycznej w szerszą agendę modernizacyjną polskiej gospodarki.
Więcej informacji na www.np2050.pl
Projekt finansowano ze środki Europejskiej Fundacji Klimatycznej.