Zapraszamy Państwa na szkolenie, prowadzone przez dr Wojciecha Szymalskiego, dedykowane przede wszystkim pracownikom wydziałów ochrony środowiska i planowania przestrzennego, przedmiotem którego będą obowiązki jst związane z adaptacją do zmian klimatu, w tym przygotowania Miejskich Planów Adaptacji.

Szkolenie odbędzie się w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami. Termin szkolenia: 28 lutego od godziny 9:30 do 14:30. Organizatorem szkolenia jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Więcej szczegółów i zapisy na stronie FRDL: Nowe obowiązki gmin w zakresie adaptacji do zmian klimatu (frdl.org.pl)

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których omówimy nowe regulacje prawne w zakresie adaptacji do zmian klimatu, proces przygotowania miejskich planów adaptacji oraz działań adaptacyjnych realizowanych w małych i średnich miastach. Proponowane szkolenie to praktyczny warsztat, podczas którego nie tylko omówimy nowe obowiązki, ale też przedstawimy dobre praktyki z opracowywanych już planów adaptacyjnych. Zajęcia poprowadzi osoba, która odpowiadała za przygotowanie miejskich planów adaptacji oraz za przygotowanie strategii adaptacji miasta do zmian klimatu. Zaprezentujemy sposób przygotowania tych planów z wykorzystaniem szeregu analiz i rozwiązań sprawdzających się w polskich warunkach. W zakresie rozwiązań praktycznych pokazane zostaną wdrożenia różnych działań adaptacyjnych z Polski oraz zza granicy (w tym w planowaniu przestrzennym).