Tytuł: Ocena programu Ekokonwersji w Polsce.
Okres realizacji: 2009-2010
Opis: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju jako partner firmy Ernst & Young na zlecenie Fundacji EkoFundusz podjął się kompleksowej oceny realizacji w Polsce Programu Ekokonwersji i instytucji za to odpowiedzialnej czyli EkoFunduszu. Ocena obejmowała:
  • organizację oraz metody pracy Fundacji a także jej wpływ na osiągane efekty,
  • sposób selekcji, oceny i realizacji projektów a także tworzenia i realizacji programów w obrębie priorytetowych obszarów działania Fundacji (ochrona powietrza, Bałtyku, klimatu, przyrody i gospodarki odpadami),
  • osiągnięty efekt ekologiczny i transfer technologii oraz ich znaczenie dla ochrony środowiska w Polsce,
  • możliwość wykorzystania doświadczeń EkoFunduszu przy realizacji innych programów w Polsce i za granicą.