Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas prof. Janusz Kindler. Woda jest darem życia i jej poświęcił całe swoje zaangażowanie zawodowe. Był ekspertem od zrównoważonego gospodarowania wodą o uznamy na świecie i w Polsce autorytecie.  Członek PAN, pracownik Banku Światowego  doradca w UNEP i długoletni pracownik naukowy na Politechnice Warszawskiej. Zawsze gotowy do współpracy i dzielenia się radą. Człowiek o rzadkiej kulturze i szlachetności. Angażował się w przemiany społeczne i demokratyczne w Polsce. W trakcie obrad Okrągłego Stołu był ekspertem w podzespole ds. ekologii. gdzie lansował tezę o konieczności zarządzania gospodarowania woda wg dorzeczy, zlewni, a nie wg województw. Żegnamy go jako osobę zaprzyjaźnioną z Instytutem na rzecz Ekorozwoju (InE), a w szczególności pozostanie w pamięci współzałożyciela InE Andrzeja Kassenberga, który z prof. Janiszem Kindlerem wielokrotnie współpracował