Tytuł: PEPESEC – Partnership Energy Planning as a tool for realizing European Sustainable Energy Communities

Okres realizacji: 2009-2010

Opis: Celem projektu było wsparcie społeczności rozwijających koncepcję zrównoważonej energetyki. Projekt osiąga osiagnął cel poprzez zwrócenie uwagi na rolę planowania rozwoju w zakresie efektywnego zaopatrzenia, dystrybucji i użytkowania odnawialnych źródeł energii oraz energetyki konwencjonalnej, zarządzania popytem oraz mobilnością. W tym celu w projekcie pracowano nad poprawą metodologii planowania w zakresie energetyki oraz zwiększeniem udziału społecznego, w tym udziału ogółu mieszkańców, polityków i przedsiębiorców w planowaniu.
W 2009 roku w kwietniu członkowie konsorcjum realizującego projekt gościli w Polsce, w Katowicach, gdzie pod okiem FEWE poznali kilka ciekawych polskich rozwiązań w zakresie zarządzania energią w miastach. Ponadto w marcu i maju 2009 podobne wizyty miały miejsce w Genui oraz Amaroussion. Przez pozostałą część roku w projekcie kończono prace nad dziewięcioma politykami energetycznymi opracowywanymi dla miast uczestniczących w projekcie, tj: Genui, Manchesteru, Oldham, Salonik, Murci, Amaroussion, Katowic, Malmo, Skane. Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz z FEWE brały udział w pracach nad dokumentami przygotowywanymi dla Katowic. Główną rolą Instytutu na rzecz Ekorozwoju we współpracy z miastem Murcia była ocena wykonanej przez partnerów projektu pracy oraz rozpowszechnienie wyników projektu w Polsce.

Rezultaty: http://www.cres.gr/pepesec/pepesec_uk.html