Zapytanie ofertowe nr 3/2019/KLIMAPOLKA z dnia 17.04.2019 r.

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje koordynatora lokalnego w ramach projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” nr RPZP.04.05.00-32-A002/17-00 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zadaniem koordynatora lokalnego jest wspieranie Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju w organizacji stoisk o tematyce ekologicznej w województwie zachodniopomorskim, podczas festynów i innych tego typu wydarzeń w roku 2019. Fundacja obsłuży w roku 2019 – 8 wydarzeń.

Zadania realizowane przez poszukiwaną osobę będą sprowadzały się do:

1. Pomocy w kontaktach Fundacji z organizatorami festynów (głównie urzędy gmin), m.in. przygotowywaniu wniosków o uczestnictwo w festynie.

2. Organizacji sprzętu do obsługi stoisk, jeśli sprzęt nie został zapewniony przez organizatorów (Fundacja pokrywa koszty wynajmu sprzętu, koordynator zajmuje się formalnościami związanymi z wynajmem oraz obsługą sprzętu).

3. Nadzór nad obsługą stoisk (Fundacja zamawia w tym celu innych wykonawców), włącznie z wizytacjami stoisk w trakcie festynów.

4. Innych zadań koniecznych do organizacji stoiska podczas festynu, za wyjątkiem bieżącej obsługi stoiska i realizacji programu merytorycznego na stoisku.

W chwili obecnej wiadomo o lokalizacji 4 festynów, na których Fundacja zamierza wystawić stoiska:

25.05.2019 – Urodziny Goleniowa
7 lub 8 czerwca 2019 – Dni Sianowa
15.06.2019 – Festiwal Róż (Gmina Dobra)
19 lub 20 lipca 2019 – Dni Czaplinka

Osoby pragnące współpracować z nami prosimy o wysłanie CV, listu motywacyjnego wraz z formularzem ofertowym (Zalacznik 1_Formularz oferty_KLIMAPOLKA_stoiska2) na adres: w.szymalski[at]ine-isd.org.pl do dnia 26 kwietnia 2019 roku, do godziny 15:00 podając w nazwie wiadomości: „KLIMAPOLKA-koordynator-lokalny”.