Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje do współpracy specjalistów z zakresu wspólnej polityki rolnej, działań na rzecz ochrony klimatu w samorządach, energetyki i ochrony klimatu, spraw konsumpcji i zrównoważonego rozwoju, zrównoważonego transportu. Zadaniem wybranych do współpracy osób będzie redakcja merytoryczna i przygotowanie tekstów oraz infografik do broszur tematycznych o następujących tytułach roboczych:

– Transport neutralny dla klimatu w Europie i Polsce 2050;

– Rolnictwo neutralne dla klimatu w Europie i Polsce 2050;

– Samorządy neutralne dla klimatu w Europie i Polsce 2050;

– Energetyka neutralna dla klimatu w Europie i Polsce 2050 (ze szczególnym uwzględnieniem spraw ciepłownictwa i wodoru);

– Konsumpcja neutralna dla klimatu w Europie i Polsce 2050;

– Ubóstwo energetyczne w transformacji ku gospodarce neutralnej dla klimatu;

Fundacja zamierza wybrać do współpracy kilka osób, z którymi zawrze umowę na wykonanie prac do końca kwietnia 2021 roku. Osoby wybrane do współpracy będą współautorami publikacji.

Mile widziane także zgłoszenia od studentów studiów magisterskich kierunków studiów związanych z tematyką broszur – jako portfolio można przesłać tematy zrealizowanych prac studenckich.

Przy realizacji zadania wybrane osoby będą miały do wykorzystania materiały merytoryczne dostarczone przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz będą mogły korzystać także z materiałów własnych lub wyszukanych na rzecz nowej publikacji. Dostępna będzie możliwość zamówienia tłumaczenia materiałów obcojęzycznych na język polski, w celu ich wykorzystania w pracy nad publikacjami. Orientacyjna objętość opracowanych publikacji to 16-24 stron wraz z okładkami. Redakcja językowa oraz skład graficzny będzie realizowana osobno w ramach umowy z firmą zewnętrzną.

Osoby zgłaszające proszone są o wskazanie preferowanej przez nich do opracowania broszury. Ponadto zgłaszające się osoby prosimy o przesyłanie następujących informacji:

– CV, co najmniej z adresem e-mail i telefonem, przedstawiające dorobek osoby związany z tematyką wybranej broszury oraz przykładowymi publikacjami przygotowanymi w związku z danym tematem (mile widziane linki do publikacji w internecie);

– Oferty cenowej na wykonanie jednej wskazanej broszury, wraz z wskazaniem formy współpracy, którą może być umowa o dzieło lub umowa cywilna pomiędzy Fundacją a inną organizacją/firmą.

Zastrzegamy, że Fundacja zgłosi się tylko do wybranych osób. Fundacja może zrezygnować z realizacji dowolnej ilości broszur bez podania przyczyny.

Oferty prosimy nadsyłać do dnia 5 marca 2021 roku na adres: ine[at]ine-isd.org.pl – w tytule maila prosimy o wpisanie tekstu „BROSZURY2021”. Korespondencję z pytaniami dotyczącymi oferty prosimy kierować także na wskazany adres.

Wybór osób do współpracy oraz przygotowanie publikacji realizowane jest w ramach projektu „LIFE_UNIFY – łącząc Unię Europejską na rzecz działań klimatycznych” dofinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.