Zapytanie ofertowe nr 7/2019/KLIMAPOLKA z dnia 26.07.2019 r.

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje moderatorów warsztatów na temat odnawialnych źródeł energii w ramach projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” nr RPZP.04.05.00-32-A002/17-00 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zadaniem moderatora jest poprowadzenie warsztatów i przeprowadzenie prezentacji poświęconych odnawialnym źródłom energii w województwie zachodniopomorskim w następujących lokalizacjach:

Dobra, powiat łobeski           26.09. 2019

Szczecin                                 27.09. 2019

Karlino                                   4.10. 2019

Sarbinowo                              5.10. 2019

Szczecinek                             18.10. 2019

Młyn nad Starą Regą             28.10. 2019

Czaplinek                               9.11. 2019

Pyrzyce                                   8.11. 2019

Terminy szkoleń podano orientacyjnie. Nie wszystkie terminy zostały ostatecznie ustalone i mogą ulec zmianie.

Zadania realizowane przez poszukiwaną osobę będą sprowadzały się do:

1. Uzgodnienia z zamawiającym agendy spotkania, treści przedstawianych prezentacji oraz formuły warsztatów. Planowane spotkania mają trwać ok. 3-4 godziny. Zamawiający zapewni co najmniej jedną prezentację dobrego przykładu instalacji OZE z województwa zachodniopomorskiego.

2. Sprawdzenia zgodności wyposażenia sal oraz innych usług zamówionych przez zamawiającego w miejscu warsztatów, a w miarę potrzeby wyegzekwowania właściwej jakości usług oraz poinformowania zamawiającego o ewentualnych nieprawidłowościach. Wykonawca otrzyma od zamawiającego listę sprawdzającą zamówionych usług.

3. Powitania uczestników szkolenia w miejscu warsztatów oraz sporządzenia listy uczestników na potrzeby Zamawiającego. Zamawiający dostarczy wzór listy uczestników.

4. Poprowadzenia całości spotkania, w szczególności zapowiedzenia kolejnych prelegentów lub innych elementów programu spotkania.

5. Przeprowadzenia co najmniej jednej prezentacji wprowadzającej o długości co najmniej 45 minut, uwzględniającej treści przedstawione w publikacjach: „Jak oszczędzać energię wykorzystując przyjazne środowisku źródła energii? Przykłady z województwa zachodniopomorskiego” oraz „Jak oszczędzać energię wykorzystując przyjazne środowisku źródła energii? Poradnik dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego.

6. Innych zadań koniecznych do realizacji warsztatów uzgodnionych z zamawiającym w bezpośrednich kontaktach.

Wykonawca pokryje koszty dojazdu i ewentualnego noclegu podczas warsztatów we własnym zakresie. Osoby pragnące współpracować z nami prosimy o wysłanie CV, listu motywacyjnego wraz z formularzem ofertowym (Zalacznik 1_Formularz oferty_KLIMAPOLKA_warsztaty) na adres: k.wieladek[at]ine-isd.org.pl do dnia 9 sierpnia 2019 roku, do godziny 15:00 podając w nazwie wiadomości: „KLIMAPOLKA-warsztaty”.