Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju planuje do końca 2022 roku przygotować kilka analiz badawczych. Poszukujemy osób do pomocy przy ich realizacji w formule wolontariatu. Mile widziani będą zwłaszcza studenci studiów licencjackich lub magisterskich z zakresu ochrony środowiska, geografii lub dziedzin pokrewnych związanych z tematami przygotowywanych prac. Konkretne zadania przydzielimy zgodnie z preferencjami osób zgłaszających się oraz ich możliwościami czasowymi. Przewidujemy się jedna osoba poświęci na wykonywane dla nas prace od kilku godzin, do kilku dni łącznie.

Przewidywane do wykonania przez wolontariuszy prace obejmują:

  1. W zakresie obliczeń śladu węglowego/emisji gazów cieplarnianych. Pozyskanie danych z publicznych baz danych, ich wykorzystanie w dostarczonych przez Fundację narzędziach obliczeniowych oraz zestawienie wyników. Dane i obliczenia dotyczą transportu.
  2. W zakresie obliczeń śladu węglowego/emisji gazów cieplarnianych. Obsługa masowej korespondencji mającej na celu pozyskanie danych od przedsiębiorstw energetycznych. Stworzenie bazy danych zebranych tą drogą na potrzeby Fundacji.
  3. W zakresie świadomości ekologicznej. Przeprowadzenie wywiadu/ów ze wskazaną osobą/ami na temat jej opinii o zmianach klimatu, polityce klimatycznej i innych zagadnieniach nimi związanych. Możliwe jest także sporządzenie zestawienia zbiorczego informacji zebranych podczas wywiadów.
  4. W zakresie edukacji ekologicznej. Zebranie dobrych przykładów, informacji na potrzeby przygotowania poradników dotyczących działań mających na celu ograniczanie zużycia energii i emisji przez różnego rodzaju konsumentów energii.

Osoby chętne do współpracy przy tego typu analizach zapraszamy do zgłaszania się na adres: w.szymalski@ine-isd.org.pl.

Wyniki realizowanych analiz będą przedmiotem publikacji w formule artykułów naukowych lub publikacji własnych fundacji. Wolontariusze, którzy wniosą znaczny wkład w realizowane badania, zostaną współautorami tych publikacji.