Powiat starogardzki oficjalnie stał się pierwszym powiatem w Polsce, który posiada perspektywiczny program działań zgodny z ideą gospodarki niskoemisyjnej. „Pilotażowy program niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego” (PPNR) – bo tak się ten dokument nazywa – miał swoją premierę 30 czerwca 2015 roku na konferencji zamykającej prace nad tym materiałem.

Konferencja odbyła się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych ze Starostą Powiatu Starogardzkiego Leszkiem Burczykiem, wiceprezydentem Starogardu Gdańskiego Przemysław Biesek-Talewskim oraz wójtami gminy Kaliska Sławomirem Janickim oraz gminy Osieczna Stanisławem Stosikiem na czele. Obecni byli również reprezentanci największych firm powiatu, mieszkańcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Patronatem honorowym konferencję objął Marszałek Województwa Pomorskiego pan Mieczysław Struk.

Prezentacje wykorzystane podczas konferencji oraz Program niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego znajdą Państwo na stronie pod artykułem: https://old.chronmyklimat.pl/projekty/dobry-klimat-dla-powiatow/aktualnosci/powiat-starogardzki-jest-pierwszy