Z ogromnym żalem i smutkiem żegnamy prof. Stanisława Juchnowicza, uznanego urbanistę i architekta,  byłego Przewodniczącego Rady Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju jak i także wieloletniego Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego. W bardzo trudnym momencie przeprowadził Polski Klub Ekologiczny przez zawirowania stanu wojennego. Dbał o jego niezależność, nie ulegał sugestiom składanym Jemu i zatem całemu PKE, ze strony różnych prokomunistycznych instytucji tworzonych w  tym czasie. Dla wielu osób związanych przede wszystkim z Klubem,
ale i także z Instytutem, był autorytetem.

Fundatorzy i Zespół Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju