Energia dla niezależności 2050

Energia dla niezależności 2050

O konferencji: Celem obrad konferencji było wypracowanie modelu przemian systemu energetyczno-klimatycznego Polski w obliczu wymagań polityki klimatycznej oraz nowych uwarunkowań geopolitycznych. Konferencja wpisała się w dyskusję nad przyszłą Polityką Energetyczną...

Klimatyczne Fora Metropolitalne (KFM)

Klimatyczne Fora Metropolitalne (KFM)

W latach 2017 i 2018 w ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL, przy szczególnej pomocy Unii Metropolii Polskich, odbyło się 11 Klimatycznych For Metropolitalnych w największych miastach Polski. Dorobek tych konferencji dostępny jest na stronie:...

Powiat starogardzki jest pierwszy

Powiat starogardzki jest pierwszy

Powiat starogardzki oficjalnie stał się pierwszym powiatem w Polsce, który posiada perspektywiczny program działań zgodny z ideą gospodarki niskoemisyjnej. „Pilotażowy program niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego” (PPNR) – bo tak się ten dokument nazywa –...