Oferta dla biznesu

Jesteśmy zainteresowani:

  • analizami strategicznymi i wsparciu firm w działaniach na rzecz środowiska, głównie w zakresie mitygacji lub adaptacji zmian klimatu;
  • uczestnictwem w projektach innowacyjnych, naukowych i popularyzatorskich w zakresie rozwiązań niskoemisyjnych dla firm;
  • działaniami w formule odpowiedzialności biznesu, np. poprzez organizację debat obywatelskich, warsztatów dla pracowników oraz klientów firm, programów promocyjnych, np. lekcji dla dzieci i młodzieży.
  • realizacją szkoleń, warsztatów, a także procesów włączających interesariuszy w działania firm.