Oferta dla biznesu

Jesteśmy zainteresowani:

 • analizami strategicznymi i wsparciu firm w działaniach na rzecz środowiska, głównie w zakresie mitygacji lub adaptacji zmian klimatu;
 • uczestnictwem w projektach innowacyjnych, naukowych i popularyzatorskich w zakresie rozwiązań niskoemisyjnych dla firm;
 • działaniami w formule odpowiedzialności biznesu, np. poprzez organizację debat obywatelskich, warsztatów dla pracowników oraz klientów firm, programów promocyjnych, np. lekcji dla dzieci i młodzieży.
 • realizacją szkoleń, warsztatów, a także procesów włączających interesariuszy w działania firm.

Zlecenia wykonane przez Fundację InE na rzecz biznesu:

 • 2024, Obliczenie emisji gazów cieplarnianych oraz analiza taksonomiczna działalności Grupy Monnari Trade S.A. [>>REFERENCJE]
 • 2022, Obliczenie emisji gazów cieplarnianych z działalności Banku Ochrony Środowiska za rok 2021 [>>REFERENCJE]
 • 2021-2022, Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obliczenia i raportowania śladu węglowego przedsiębiorstw dla m.in. Vantage Development, Fermy Drobiu Woźniak, Santander Bank Polska
 • 2021, Obliczenie emisji gazów cieplarnianych z działalności Banku Ochrony Środowiska za rok 2019 i 2020 [>>REFERENCJE]
 • 2020, ekspertyza na temat dobrych praktyk dot. działań samorządu w obszarze adaptacji i mitygacji do zmian klimatu, działań angażujących mieszkańców miast w działania w obszarze adaptacji do zmian klimatu oraz poszukiwania/pozyskiwania środków zewnętrznych na działania w obszarze adaptacji i mitygacji do zmian klimatu oraz edukacji obywatelskiej dot. środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz zmiany klimatu dla mieszkańców miast na rzecz UrbanLab w Gdyni. [>>REFERENCJE]
 • 2020, Analiza potencjału, potrzeby i potencjalnych skutków opracowania i wdrożenia innowacyjnej instalacji do mikroretencji wraz z systemem filtracji i uzdatniania wody, opracowanie na potrzeby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju [>>REFERENCJE}
 • 2020, Moderacja międzynarodowej debaty w formule hybrydowej pt. „Smart and Liveable Cities” na rzecz Ambasady Danii w Polsce
 • 2020, Opracowanie wytycznych dla odkrytych parkingów Parkuj i Jedź, w zakresie zakładania i rewaloryzacji terenów zieleni oraz wdrożenia na nich edukacji ekologicznej na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
 • 2018-2020, Oszacowanie emisji gazów cieplarnianych dla STENA Recykling Sp. z o.o. dla roku 2016 i obliczenia emisji dla sektora transportu dla roku 2017 wraz z oszacowaniem oszczędności emisji z działalności spółki dla poszczególnych odpadów przetwarzanych w spółce.
 • 2019, Przygotowanie raportu na temat energetyki prosumenckiej w Polsce dla Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej [>>REFERENCJE]
 • 2019, Wykonanie raportu na temat wdrażania koncepcji SMART City w mieście Łodzi oraz briefingu na temat zasobów wodnych i ich wykorzystania w przemyśle w Polsce na rzecz Ambasady Danii [>>REFERENCJE]
 • 2019, Obliczenie emisji gazów cieplarnianych dla PMC Hydraulika Sp. z o.o. [>>REFERENCJE]
 • 2018, Obliczenie emisji gazów cieplarnianych i wykonanie oceny klimatycznej dla projektu budowy linii kolejowych Reda-Hel oraz Skarżysko-Kamienna-Radom-Dęblin [>>REFERENCJE]
 • 2017, Szkolenie z obliczania śladu węglowego dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
 • 2017, Szkolenie dla zarządu firmy Danfoss Polska z zakresu rozwiązań prawnych dotyczących efektywności energetycznej i ochrony klimatu w Polsce
 • 2017, Przygotowanie na rzecz Danfoss Polska panelu dyskusyjnego „Jak uwolnić potencjał tkwiący w efektywności energetycznej?” podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy [>>REFERENCJE]
 • 2016-2017, Przygotowanie i przeprowadzenie dla firmy IKEA partycypacyjnego procesu wyłonienia projektu społecznego, jako prezentu dla miasta Lublina z okazji otwarcia tamże nowego sklepu firmy.
 • 2016, Szkolenie z zakresu „Techniki konsultacji społecznych – teoria i praktyka” dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach [>>REFERENCJE]
 • 2016, Obliczenie emisji gazów cieplarnianych i ocena klimatyczna dla II etapu budowy II linii metra w Warszawie w wariancie 3+3 [>>REFERENCJE]
 • 2016, Przygotowanie i realizacja warsztatu na temat gospodarki niskoemisyjnej dla Fundacji „Rozwój TAK- Odkrywki NIE” [>>REFERENCJE]
 • 2016, Wykonanie analizy dotyczącej zjawiska ubóstwa energetycznego w Polsce na rzecz Fundacji Habitat for Humanity [>>REFERENCJE]
 • 2015, Przygotowanie dla firmy Saint-Gobain raportu pt.:” Czas wyzwań – czas odpowiedzi, czyli droga ku gospodarce o obiegu zamkniętym” z okazji 350-lecia firmy Saint-Gobain
 • 2010, Obliczenie śladu węglowego dla Banku Ochrony Środowiska

Chcesz realizować z nami wspólny projekt napisz na: ine[at]ine-isd.org.pl lub w.szymalski[at]ine-isd.org.pl, albo zadzwoń: 22 851 04 02