Oferta dla samorządów

Oferta dla samorządów

Jesteśmy gotowi wspierać samorządy:

  • w tworzeniu strategii, programów i planów oraz innych dokumentów związanych z ochroną środowiska, w szczególności w zakresie mitygacji lub adaptacji zmian klimatu;
  • w doskonaleniu kadr poprzez warsztaty, dyskusje i szkolenia oraz transfer wiedzy do Polski lub o Polsce do innych krajów;
  • w popularyzacji dobrych praktyk w zakresie ochrony przyrody, zrównoważonej turystyki, ochrony klimatu, adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonego biznesu.

Zlecenia zrealizowane na rzecz samorządów przez Fundację InE:

Chcesz realizować z nami wspólny projekt napisz na: ine[at]ine-isd.org.pl lub w.szymalski[at]ine-isd.org.pl, albo zadzwoń: 22 851 04 02

Segreguję więc zyskuję! - oferta specjalna

Segreguję więc zyskuję!

Zapraszamy gminy do współpracy w kampanii promocyjno-edukacyjnej związanej z wdrażaniem nowego, ogólnokrajowego systemu gospodarki odpadami. Kampania stanowi wspólną ofertę Fundacji Alter Eko, Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz firmy Little Greenfinity skierowaną do gmin i ich mieszkańców.

W ramach kampanii pomagamy gminom:

  1. Analizować problemy gminy związane z gospodarką odpadami i przygotowywać rozwiązania pozytywnie odbierane przez mieszkańców.
  2. Przygotowywać materiały informacyjne dotyczące segregacji odpadów, minimalizacji odpadów u źródła oraz gospodarki zamkniętego cyklu.
  3. Realizować działania promocyjne i konsultacyjne skierowane do mieszkańców i przedsiębiorców objętych gminnym systemem zbiórki odpadów.

 

We współpracy wykorzystujemy nasze doświadczenie:

  1. Fundacja Alter Eko jest m.in. autorem raportu o wdrażaniu systemu gospodarki odpadami w województwie mazowieckim oraz wielu poradników dotyczących gospodarki odpadami dla mieszkańców, w tym materiałów dla nauczycieli. altereko.pl
  2. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju realizuje lekcje w przedszkolach dotyczące gospodarki odpadami oraz przygotowała raport o gospodarce zamkniętego cyklu dla firmy Saint-Gobain. ine-isd.org.pl
  3. Firma Little Greenfinity świadczy usługi doradcze w zakresie minimalizacji odpadów dla szeregu firm, a także szkół (warsztaty edukacyjne a rzecz środowiska dla uczniów i dla dorosłych) i samorządów. little-greenfinity.com

Firma Little Greenfinity wraz z Fundacją Alter Eko jest organizatorem targów Zero Waste.

Jeśli chcesz pracować z nami zgłoś się do:

Wojciech Szymalski w.szymalski[at]ine-isd.org.pl, 795-110-368