Projekty zrealizowane

Towards Baltic 2030 – from talk to walk

Projekt ma na celu rozpoznanie stanu wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030 (SDG) w krajach nadbałtyckich oraz rozpoczęcie procesu ich wdrażania. W ramach projektu przygotowany został raport dotyczący wdrażania celów SDG (rok 2016) w regionie oraz...

czytaj dalej

Dobry klimat dla powiatów DOKLIP

www.chronmyklimat.pl/DOKLIP 1 września 2010 Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz  ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Community Energy Plus rozpoczął realizacje projektu „Dobry Klimat dla Powiatów”. Projekt finansowany był ze środków instrumentu finansowego LIFE+ oraz...

czytaj dalej

Efektywność energetyczna

Celem projektu jest rzecznictwo w kwestiach ubóstwa energetycznego oraz zwiększania efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, a pośrednio również na ochrony klimatu. Ubóstwo energetyczne to zjawisko polegające na doświadczaniu trudności w zaspokojeniu...

czytaj dalej

Agroturystyka przyjazna Naturze2000

Głównym celem projektu było budowanie pozytywnych relacji turystyki wiejskiej i ochrony różnorodności biologicznej w regionach, w których obszary Natura 2000 stanowią lub mogą stanowić kluczowy walor produktu turystycznego. Efektem projektu jest przygotowanie pod...

czytaj dalej

Inicjatywy lokalne na rzecz ekorozwoju

Projekt „Inicjatywy lokalne na rzecz ekorozwoju” obejmował realizację siedemnastu inicjatyw obywatelskich dotyczących zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego. Dwanaście inicjatyw dotyczyło ochrony...

czytaj dalej

Energooszczędne 4 kąty

Celem projektu było podniesienie poziomu świadomości społecznej wiedzy z zakresu korzyści wynikających z budownictwa energooszczędnego i pasywnego. W ramach projektu opracowano we współpracy z ekspertami Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) poradnik....

czytaj dalej

WZROST

Tytuł: „Wdrażanie Zrównoważonego Rozwoju na podstawie Odpowiedzialnej Społecznie Transformacji (WZROST)” Okres realizacji: 1.04.2016-31.04.2018 Źródło Finansowania: Komisja Europejska w ramach programu LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...

czytaj dalej

ADAPTCITY

Tytuł: LIFE_ADAPTCITY_PL- „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”. Okres realizacji: 1.07.2014-31.12.2018 Źródło finansowania: Komisja Europejska w ramach komponentu...

czytaj dalej

Biogazownia – przemyślany wybór

Tytuł: Biogazownia - przemyślany wybór Okres realizacji: 2012-2014 Opis: Celem przedsięwzięcia było podniesienie poziomu świadomości i wiedzy z zakresu korzyści środowiskowych i gospodarczych dla społeczności lokalnych z inwestycji w biogazownie rolnicze przy ich...

czytaj dalej

WŁĄCZ SIĘ!

Tytuł: WŁĄCZ SIĘ! Udział społeczny w tworzeniu lokalnych strategii i planów energetycznych. Okres realizacji: 2012-2014 Opis: Projekt przetestował, wdrożył i upowszechnił naradę obywatelską — innowacyjną metodę udziału społecznego. Głównym celem projektu było...

czytaj dalej

Niskoemisyjna Polska 2050

Tytuł:  Niskoemisyjna Polska 2050 Okres realizacji: 2010-2013 Opis: Główną ideą projektu było rzetelne przedstawienie kosztów i korzyści prowadzenia w Polsce polityki klimatycznej oraz pokazanie sposobów modernizacji Polski tak, aby do roku 2050 osiągnąć cel redukcji...

czytaj dalej

Innowacje na rzecz ochrony klimatu

Tytuł: Innowacje na rzecz ochrony klimatu Okres realizacji: 2010-2012 Opis: Głównymi celami projektu były: promocja dorobku Alternatywnej polityki energetycznej Polski do roku 2030  do budowania szerokiego poparcia dla zmiany myślenia o rozwoju energetyki, aby uzyskać...

czytaj dalej

Szerokie wody Natury 2000

Tytuł: Szerokie wody Natury 2000 Okres realizacji: 2010-2012 Opis: Wyniki ogólnopolskich badań świadomości ekologicznej społeczeństwa, przeprowadzonych przez Fundację InE w 2008 i 2009 r. wskazywały, że tylko ok. 1/3 badanych mniej więcej prawidłowo kojarzy pojęcie...

czytaj dalej

Atom krąży po Polsce

Tytuł: Atom Krąży po Polsce Okres realizacji: 2009, 2010, 2011 Opis: Projekt obejmował zorganizowanie i przeprowadzenie debat na temat elektrowni atomowych oraz rozpowszechnienie materiałów pokonferencyjnych. Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji im....

czytaj dalej

Ocena Programu Ekokonwersji

Tytuł: Ocena programu Ekokonwersji w Polsce. Okres realizacji: 2009-2010 Opis: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju jako partner firmy Ernst & Young na zlecenie Fundacji EkoFundusz podjął się kompleksowej oceny realizacji w Polsce Programu Ekokonwersji i...

czytaj dalej

Wzmocnienie Instytutu na Rzecz Ekorozwoju

Tytuł: Wzmocnienie Instytutu na Rzecz Ekorozwoju - by edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju była innowacyjna Okres realizacji: 2009-2011 Opis: Celem projektu było zapewnienie ciągłości funkcjonowania organizacji poprzez: przygotowywanie nowych wniosków o...

czytaj dalej

PEPESEC

Tytuł: PEPESEC - Partnership Energy Planning as a tool for realizing European Sustainable Energy Communities Okres realizacji: 2009-2010 Opis: Celem projektu było wsparcie społeczności rozwijających koncepcję zrównoważonej energetyki. Projekt osiąga osiagnął cel...

czytaj dalej