Spis publikacji

 

ROKPUBLIKACJAAUTORZY
2016Przewodnik po korzyściach z polityki klimatycznej. KLIMAPOLKA
2016UBÓSTWO ENERGETYCZNE. Informator dla pracowników pomocy społecznej.A. Stępniak
2016Korzyści gospodarki niskoemisyjnej w miastach. adelphi, Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych Europa, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju. Warsaw/BerlinJ. Wis, C. Serre, A. Śniegocki, F. Jackl, A. Kassenberg, W. Szymalski
2016Monitoring problemu środowiskowego w ramach projektu ADAPCITY.A. Kassenberg
2016Na ile projekt „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” przyczynia się do realizacji polityki klimatycznej.
2016Rola eko-innowacji w niskoemisyjnej transformacji. Wspólnie z Instytutem Badań Strukturalnych i Europejską Fundacją Klimatyczną.
2016Zagrożenia dla różnorodności biologicznej.F. Jackl
2015Gaz ziemny wsparciem dla niskoemisyjnej gospodarki, Warszawa 2015.M. Wilczyński
2015Raport II oceny śladu węglowego w latach 2005, 2010 i 2013 powiatu starogardzkiego (także prognoza 2020 i 2030).
2015Przewodnik makroregionu północno-wschodniego (województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie)
2015Przewodnik makroregionu środkowo-zachodniego (województwa: wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie)
2015Przewodnik makroregionu środkowo-wschodniego (województwa: lubelskie, mazowieckie, północna część świętokrzyskiego)
2015Przewodnik makroregionu południowo-zachodniego (województwa: dolnośląskie, opolskie, zachodnia część śląskiego)
2015Przewodnik makroregionu południowo- wschodniego (województwa: wschodnia część śląskiego, małopolskie, podkarpackie, południowa część świętokrzyskiego).
2015Przewodnik makroregionu północnego (województwa: zachodniopomorskie, pomorskie).
2015Raport o stanie przygotowań lokalnych do zmian klimatycznych.
2015Pilotażowy program niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego.
2015Włącz się Kociewie. Narada obywatelska krok po kroku.
2015Jak sobie radzić z ubóstwem energetycznym? – identyfikacja problemów i rekomendacje do podjęcia działań.A. Dąbrowska, A. Stępniak.
2015Ubóstwo energetyczne w Polsce – definicja i charakterystyka społeczna grupy.A. Miazga. D. Owczarek
2015Czas wyzwań – czas odpowiedzi, czyli droga ku gospodarce o obiegu zamkniętym. Raport z okazji 350-lecia firmy Saint-Gobain.A. Kassenberg we współpracy z W. Szymalskim.
2015Polska Niskoemisyjna – od idei do działania.A. Kassenberg we współpracy z E. Świerkulą, wydane w kooperacji z Fundacją im. Heinricha Bolla w Warszawie
2015Atlas węgla. Dane i fakty o globalnym paliwie.wydawca publikacji Fundacja im. Heinricha Bolla w Warszawie współautorzy części polskiej A. Kassenberg, M. Wilczyński.
2015Cała prawda o Energiewende. Niemiecka transformacja energetyczna w faktach i liczbach. PrzygotowanieW. Szymalski.
2015Raport z warsztatu poświęconego edukacji klimatycznej dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowychA. Kucińska
2014W kierunku niskoemisyjnej transformacji rynku pracy. Wspólnie z Warszawskim Instytutem Studiów Ekonomicznych i Europejską Fundacją Klimatyczną,A. Kassenberg, A. Śniegocki
2014Powiatowy poradnik klimatyczny.Pod redakcją A. Kassenberga
2014Przez ekologię do wolności. Ruch ekologiczny a 25 lat przemian.Pod redakcją A. Kassenberga. Wspólnie z Ministerstwem Środowiska.
2014Ubóstwo energetyczne. Wyniki badania ankietowego oraz propozycje dotyczące pomocy osobom ubogim. Wspólnie z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Katowice – Warszawa.
2014Podstawy prawne ochrony różnorodności biologicznej;B. Wójcik
2014Zarządzanie ochroną różnorodności biologicznejB. Wójcik
2014Wody a różnorodność biologicznaP. Pawlaczyk
2014Zrównoważony rozwój a ochrona różnorodności biologicznej.A. Kalinowska, W. Lenart
2014Różnorodność biologiczna a turystyka.J. Kamieniecka
2014Obywatele wobec ochrony różnorodności biologicznej.K. Kamieniecki
2013Raport oceny śladu węglowego miasta Jaworzno w latach 2005 i 2010.
2013Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna – analiza problemu i rekomendacje.A. Stępniak, A. Tomaszewski
2013Klimat dla innowacji, innowacje dla klimatu. Wspólnie z Instytutem Badań Strukturalnych i Europejską Fundacją Klimatyczną,Z. Karaczun, A. Szpor
20132050.pl. Podróż do niskoemisyjnej przyszłości. Wspólnie z Instytutem Badań Strukturalnych i Europejską Fundacją Klimatyczną, raport końcowy w ramach projektu „Niskoemisyjna Polska 2050”. Warszawa 2013;Red. M. Bukowski.
2013Zmierzch węgla kamiennego. (wydanie II)M. Wilczyński
2013Węgiel brunatny paliwem bez przyszłości. (wydanie II)M. Wilczyński
2013Włącz się. Narada obywatelska w praktyceA. Kassenberg, M. Ostrowska
2012  Trzecie spotkanie na temat energetyki jądrowej – Francja, Niemcy, Japonia po Fukushimie
2012Instrumenty realizacji Alternatywnej Polityki Energetycznej Polski   do 2030 roku
2012Efektywność zużycia energii – między deklaracjami, stanem obecnym a przyszłością  A. Arcipowska, A. Tomaszewska
2012Między Północą a Południem– pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 2050. Wspólnie z Instytutem Badań Strukturalnych i Europejską Fundacją Klimatyczną.
2012  Barometr zrównoważonego rozwoju 2010-2011
2012Polska 2050 na węglowych rozstajach. Wspólnie z Instytutem Badań Strukturalnych i Europejską Fundacją Klimatyczną.Z. Karaczun
2011Badanie świadomości ekologicznej Polaków w 2010 ze szczególnym uwzględnieniem energetyki przyjaznej środowisku.A. Stanaszek, M. Tędziagolska
2011Energetyka rozproszona. Od dominacji energetyki w gospodarce do zrównoważonego rozwoju od paliw kopalnych do energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Wspólnie z Polskim Klubem EkologicznymJ. Popczyk
2010Natura 2000 – ABC dla turystykiJ. Kamieniecka, B. Wójcik
2010Drugie spotkanie na temat energetyki jądrowej (kraje skandynawskie).
2010Energetyka rozproszonaJ. Popczyk
2010Alternatywna Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku – Raport dla osób podejmujących decyzje
2010Energia – Konieczność Ale i Odpowiedzialność
2009Barometr zrównoważonego rozwoju 2008/2009.Pod red. K. Kamienieckiego i B. Wójcik
2009Małe ABC ochrony klimatu. Wyd. III poszerzone. Polska Zielona Sieć i Instytut na rzecz Ekorozwoju. KrakówA. Arcipowska A.Kassenberg A
2009Polityka klimatyczna Polski – wyzwaniem XXI w. Okręg Mazowiecki Polskiego Klubu Ekologicznego i Instytut na rzecz Ekorozwoju.Z. Karaczun, A.Kassenberg, M. Sobolewski
2009Klimat a turystyka.J. Kamieniecka J. przy współpracy K. Kamienickiego i A. Kassenberga
2009Świadomość ekologiczna Polaków – zrównoważony rozwój. Raport z badań 2009.A. Bołtromiuk
2008Barometr zrównoważonego rozwoju 2007/2008.Pod red. K. Kamienieckiego i B. Wójcik
2008Polacy w zwierciadle ekologicznym. Raport z badań nad świadomością ekologiczną Polaków w 2008 r.A. Bołtromiuk, T. Burger
2008Twoje miasto – twój klimat.K. Kamieniecki
2007Podręcznik dla nauczycieli o tym jak uczyć o Naturze 2000
2006Ocena efektywności edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju – sposoby podejścia i strategie wdrażania. Instytut na rzecz Ekorozwoju i Instytut Wuppertal ds. Klimatu Środowiska i Energii.
2006Polityka Energetyczna Polski. Deklaracje i rzeczywistość.K. Żmijewski, A. Kassenberg
2006Jakie środowisko dla środowiska? Stanowisko pozarządowych organizacji ekologicznych w sprawie projektu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”
2005Nasza wizja Polski w procesie przygotowania Narodowego Planu Rozwoju 2007 – 2013. Wspólnie z Polską Zieloną Siecią, Instytutem Ekonomiki Środowiska i WWF Polska.
2004Ekologiczna reforma fiskalna – uwarunkowania i możliwości wdrożenia w Polsce. Warszawa.
2004Okrągły stół. Podstolik ekologiczny po 15 latach. Warszawa
2003ABC „zielonego” miejsca pracy.
2002Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu proekologicznych wzorców konsumpcji – Raport 1/2002Projekt pod kierunkiem Jolanty Kamienieckiej
2002Kompas Rio + 10 czyli społeczna realizacji przez Polskę dokumentów przyjętych na konferencji ONZ „Środowisko i Rozwój” w czerwcu 1992 r. w Rio de Janeiro – Raport 2/2002pod redakcją Andrzeja Kassenberga
2002Miasta za miastem – Raport 3/2002Projekt realizowany pod kierunkiem Krzysztofa Kamienieckiego
2001Ekologiczna reforma podatkowa. System podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku. Praca zbiorowa pod red. W. Stodulskiego – Raport 2/2001
2001Ekoinowacyjność dokumentów strategicznych. Próba oceny.Praca zbiorowa pod red. K. Kamienieckiego – Raport 1/2001
2001Genetycznie modyfikowane organizmy. KTO MA RACJĘ? Fundacja na rzecz Polskiego Rolnictwa (FDPA), Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE). 2001
2000Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku. Raport 1/2000 .T. Burger
2000Polska wobec postanowień Konwencji Klimatycznej” czyli jak nasz kraj w perspektywie Integracji Europejskiej wypełnia postanowienia Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i protokołu z Kioto. Raport 2/2000.
1999Ekorozwój poprzez odmaterializowanie produkcji i konsumpcji – strategia dla nowej polityki ekologicznej w Polsce”. Raport 2/99.M. Welfens, J. Śleszyński, H. Schutz, A. Mundl, W. Stodulski
1999Alternatywna polityka transportowa w Polsce według zasad ekorozwoju. Raport 4/99
1999Stanowiska polskich organizacji ekologicznych w sprawie skutków dla środowiska przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w odniesieniu do wybranych dziedzin: transportu, ochrony przyrody, gospodarki energetycznej, gospodarki odpadami oraz rolnictwa i terenów wiejskich.
1998Wzmocnienie integracji Europy przez ekorozwój. Szanse i bariery z perspektywy Polski. (Wyd. MOŚZNiL)K. Kamieniecki, A. Kassenberg
1998Ekopolityka w turystyce. Raport o zmianach możliwych i potrzebnych. Raport 2/98J. Kamieniecka
1997Społeczne formy ochrony przyrody. Raport 1/97M. Kaczyńska współpraca T. Tatomir
1997Jak współdziałać z gminą w realizacji ekorozwoju. Raport 2/97E. Borkowska współpraca J. Rotko
1997Agenda niespełnionych nadziei. Społeczna realizacja Agendy 21 w Polsce. Raport 3/97W. Baturo, T. Burger, A. Kassenberg
1997Szkoły biznesu a ekorozwój. Raport 5/97A. Czarnecka
1997Przestrzeń ekologiczna dla Polski i Europy. Seria „Przestrzeń ekologiczna”. Zeszyt 7/97
1996Polityka ochrony powietrza w Polsce, cz. IV. Raport 3/96Z. M. Karaczun
1995“Zielone Banki” czyli proekologiczne fundusze powiernicze. Zeszyt 5/95W. Stodulski
1995(EKO)Turystyka zielonym rynkiem pracy. Zeszyt 6/95J. Kamieniecka
1994Świadomość społeczna: Niderlandy ekologiczne. Raport 1/94T. Burger, A. Sadowski.
1994Problemy rozwoju turystyki proekologicznej w Polsce. Raport 2/94J. Kamieniecka, E. Borkowska.
1994Banki a ekorozwój w Polsce. Raport 4/94W. Stodulski.
1993Ekologiczny „Okrągły Stół” – po trzech latach. Biuletyn nr 1
1993Nowa Konstytucja RP a ochrona środowiska. Biuletyn nr 2, 1993
1993Jak współdziałać z gminą w realizacji ekorozwoju – poradnik dla ruchów ekologicznych. Raport 6/93E. Borkowska, K. Kamieniecki
1992Świadomość ekologiczna. Między lękiem a działaniem. Raport 1/92T. Burger