Wiadomości

Minęło 100 lat  ochrony środowiska w Polsce

Minęło 100 lat ochrony środowiska w Polsce

W dnia 15-16 czerwca 2020 roku pomyślnie udało nam się zrealizować konferencję "100 lat ochrony środowiska w Polsce - i co dalej?". Tą drogą chcemy podziękować jeszcze raz wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tej konferencji, a zwłaszcza członkom Rady...

RZECZPOSPOLITA: Fundusze unijne można wydać lepiej

RZECZPOSPOLITA: Fundusze unijne można wydać lepiej

Przejście na neutralność klimatyczną wymaga poważnych długoterminowych inwestycji w infrastrukturę zielonej energii. Publiczne i prywatne przedsięwzięcia w efektywność energetyczną i energię odnawialną mają kluczowe znaczenie także dla zapewnienia trwałego ożywienia...

Poland – a “state that can”

Poland – a “state that can”

From time to time Polish government promises his voters  that it is going to claim Germany on II World War reparations. A month ago in Euroactiv Michał Kurtyka, Polish climate Minister, recalled II World War and Soviet heritage as an impediment to energy...

Opowiedz jak zła zabudowa w Polsce Ci doskwiera

Opowiedz jak zła zabudowa w Polsce Ci doskwiera

Fundacja Instytut na rzecz ekorozwoju poszukuje osoby, która na potrzeby międzynarodowej publikacji, w krótkiej wypowiedzi chciałaby przedstawić swoje problemy związane z wadami planowania przestrzennego w Polsce. Jeśli: mieszkasz bez kanalizacji, bo gminę na nią nie...

Uzdrowienie poprzez fundusze UE w Polsce

Uzdrowienie poprzez fundusze UE w Polsce

Niskie alokacje i ich szybkie wykorzystanie wskazują, że możliwe są wyższe ambicje klimatyczne i finansowanie zielonej energii w Polsce. Podczas gdy w okresie 2014-2020 niektóre regiony w Polsce wydały 2-3 razy więcej środków unijnych na energię odnawialną i...

W epicentrum zmiany klimatu

W epicentrum zmiany klimatu

Doniesienia dotyczące zmiany klimatu są coraz bardziej niepokojące. Za nami rok 2019, drugi rekordowy rok pod względem globalnej temperatury, ale z licznymi rekordami lokalnymi. W Polsce średnia temperatura roczna osiągnęła niemal 2°C więcej w stosunku do średniej z...

Zamówienia publiczne