Wiadomości

RZECZPOSPOLITA: Fundusze unijne można wydać lepiej

RZECZPOSPOLITA: Fundusze unijne można wydać lepiej

Przejście na neutralność klimatyczną wymaga poważnych długoterminowych inwestycji w infrastrukturę zielonej energii. Publiczne i prywatne przedsięwzięcia w efektywność energetyczną i energię odnawialną mają kluczowe znaczenie także dla zapewnienia trwałego ożywienia...

Poland – a “state that can”

Poland – a “state that can”

From time to time Polish government promises his voters  that it is going to claim Germany on II World War reparations. A month ago in Euroactiv Michał Kurtyka, Polish climate Minister, recalled II World War and Soviet heritage as an impediment to energy...

Opowiedz jak zła zabudowa w Polsce Ci doskwiera

Opowiedz jak zła zabudowa w Polsce Ci doskwiera

Fundacja Instytut na rzecz ekorozwoju poszukuje osoby, która na potrzeby międzynarodowej publikacji, w krótkiej wypowiedzi chciałaby przedstawić swoje problemy związane z wadami planowania przestrzennego w Polsce. Jeśli: mieszkasz bez kanalizacji, bo gminę na nią nie...

Uzdrowienie poprzez fundusze UE w Polsce

Uzdrowienie poprzez fundusze UE w Polsce

Niskie alokacje i ich szybkie wykorzystanie wskazują, że możliwe są wyższe ambicje klimatyczne i finansowanie zielonej energii w Polsce. Podczas gdy w okresie 2014-2020 niektóre regiony w Polsce wydały 2-3 razy więcej środków unijnych na energię odnawialną i...

W epicentrum zmiany klimatu

W epicentrum zmiany klimatu

Doniesienia dotyczące zmiany klimatu są coraz bardziej niepokojące. Za nami rok 2019, drugi rekordowy rok pod względem globalnej temperatury, ale z licznymi rekordami lokalnymi. W Polsce średnia temperatura roczna osiągnęła niemal 2°C więcej w stosunku do średniej z...

Pożegnanie prof. Stanisława Juchnowicza

Pożegnanie prof. Stanisława Juchnowicza

Z ogromnym żalem i smutkiem żegnamy prof. Stanisława Juchnowicza, uznanego urbanistę i architekta,  byłego Przewodniczącego Rady Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju jak i także wieloletniego Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego. W bardzo trudnym...

Chwalimy się LIFE

Chwalimy się LIFE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował publikację na temat zrealizowanych dotychczas w Polsce projektu LIFE. W obszernej publikacji (150 stron) na stronach 117-119 znajduje się krótki opis trzech projektów, które były realizowane z naszym...

Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2019/AGRO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2019/AGRO

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje dostawcy usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów dla interpretatorów przyrody w Województwach: Lubelskie, Pomorskie, Dolnośląskie, Lubuskie, Mazowieckie. W terminie 01-02.2020 na potrzeby projektu „Agroturystyka...