Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. promocji i PR do pracy w ramach realizowanych projektów.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • współpracę w doświadczonym i otwartym na ludzi zespole.

Osoba na stanowisku specjalisty ds. promocji i PR będzie odpowiedzialna za:

 • realizację działań promocyjnych przewidzianych w projekcie LIFE_ADAPTCITY_PL  www.adaptcity.pl
 • promowanie portalu www.chronmyklimat.pl oraz jego poszczególnych działów tematycznych;
 • pomoc w promocji działań realizowanych w ramach innych projektów

Od idealnych kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia kierunkowego zgodnego ze stanowiskiem;
 • udokumentowanego doświadczenia w zakresie korzystania z narzędzi promocyjnych (ew. PR) i/lub współpracy z agencjami interaktywnymi, drukarniami, itp.;
 • sprawnego poruszania się w serwisach społecznościowych (facebook, twitter);
 • doświadczenia w kontaktach ze sponsorami i w fundraisingu;
 • ponadprzeciętnych zdolności interpersonalnych;
 • biegłości w posługiwaniu się językiem polskim w mowie i piśmie;
 • dobrej  znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację;
 • zainteresowania tematyką ochrony klimatu, zmian klimatu, ochroną środowiska;
 • możliwości natychmiastowego podjęcia pracy (od dnia wyboru).

Dokumenty aplikacyjne, czyli CV i list motywacyjny należy składać mailem na adres: ine@ine-isd.org.pl.
Aplikacje powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Ostateczny termin składania dokumentów: 4 września 2017 r.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń (powyżej 5) Instytut odpowie jedynie na wybrane oferty.