Protokół z otwarcia ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczącego dostawcy usługi obejmującej wynajem sal konferencyjnych i zapewnieniu wyżywienia na potrzeby 24 szkoleń dla potrzeb projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Protokół z otwarcia ofert do pobrania tutaj:
Protokół z otwarcia ofert dot. zapytania ofertowego 3/2017/EKO-LOK