Protokół z otwarcia ofert dot. realizacji zamówienia polegającego na przeprowadzeniu badań jakościowych na czterech grupach w ramach projektu  „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Protokół do pobrania:
Protokół z otwarcia ofert na realizację zamówienia publicznego dot. badań jakościowych dla projektu Eko-lokator