Protokół z wyboru wykonawcy na realizację cyklu 6 prezentacji multimedialnych na temat rożnych aspektów ochrony środowiska w budownictwie wielorodzinnym w ramach projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 współfinansowanego przez  Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Protokół do pobrania:
Protokół z wyboru wykonawcy – zapytanie ofertowe nr 5_2017_EKO-LOK