Protokół z wyboru wykonawcy na realizację projektu graficznego Systemu Identyfikacji Wizualnej dla projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 współfinansowanego przez  Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Protokół do pobrania poniżej:
Protokół z wyboru wykonawcy dot. Systemu Identyfikacji Wizualnej