Protokół z wyboru wykonawcy według zasady konkurencyjności w ramach zapytania ofertowego nr 2/CWC z dnia 18.12.2019 r. dotyczącego opracowania projektów graficznych trzech plakatów na potrzeby projektu „Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym” ( ang. City Water Circles:Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

Protokół do pobrania: