Protokół z wyboru wykonawcy według zasady konkurencyjności w ramach zapytania ofertowego nr 3/CWC z dnia 29.01.2020 r. dotyczącego opracowania graficznego wraz z opisem specyfikacji, oraz produkcję elementów gry planszowej dotyczącej obiegu wody na potrzeby projektu „Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym” ( ang. City Water Circles:Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

Protokół do pobrania: