Przetarg na przygotowanie strategii komunikacji oraz jej realizację na rzecz kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej zmiany klimatu, adaptacji oraz kwestii związanych z wodą przygotowywanej do dofinansowania w konkursie FENX.01.05-IW.01-001/24 w roku 2024 przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju (lidera konsorcjum), Stowarzyszenie Rodzice dla Klimatu oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Kampania będzie skierowana do mieszkańców małych i średnich miast głównie w województwach lubelskim, podkarpackim i podlaskim. Kampania będzie realizowana jednocześnie z działaniami szkoleniowymi skierowanym do kadry szkół podstawowych oraz konkursem dla uczniów klas 4-8.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty prosimy wysyłać drogą mailową na skrzynkę pocztową: ine@ine-isd.org.pl.

Termin nadsyłania ofert upływa 21.05.2024 do godz. 12:00.

Oferta powinna zawierać:

  1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie określa szczegółowo rodzaju tych dokumentów, jednak od Wykonawców oczekuje się, iż precyzyjne wykażą w jaki sposób dokumenty potwierdzają spełnianie poszczególnych warunków postępowania.
  2. Projekt strategii komunikacji zawierający elementy opisane w opisie przedmiotu zamówienia oraz określenie technik i kanałów dotarcia, a także zakres badań i konsultacji społecznych realizowanych na potrzeby kampanii.
  3. Ofertę cenową przedstawiającą osobno:
  4. Koszty administracyjne związane z realizacją strategii komunikacji
  5. Koszty wykorzystana poszczególnych technik i kanałów dotarcia (każdej techniki i kanału osobno)
  6. Koszty realizacji badań i konsultacji społecznych (każdego nadania osobno)
  7. Łączne koszty realizacji kampanii
  8. Oferta wraz z dokumentami towarzyszącymi powinna być złożona w formie skanu wszystkich dokumentów podpisanych ręcznie w formacie JPG lub PDF lub w formie dokumentu PDF podpisanego elektronicznie podpisem zaufanym lub kwalifikowanym.

Otwarcie ofert odbędzie się 21 maja 2024 o godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA [>>DO POBRANIA]