Przetarg na zaangażowanie szkół podstawowych i obsługę działań realizowanych w szkołach na rzecz kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej zmiany klimatu, adaptacji oraz kwestii związanych z wodą przygotowywanej do dofinansowania w konkursie FENX.01.05-IW.01-001/24 w roku 2024 przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju (lidera konsorcjum), Stowarzyszenie Rodzice dla Klimatu oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Kampania będzie skierowana do mieszkańców małych i średnich miast głównie w województwach lubelskim, podkarpackim i podlaskim. Kampania będzie realizowana jednocześnie z działaniami szkoleniowymi skierowanym do kadry szkół podstawowych oraz konkursem dla uczniów klas 4-8.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty prosimy wysyłać drogą mailową na skrzynkę pocztową: ine@ine-isd.org.pl.

Termin nadsyłania ofert upływa 22.05.2024 do godz. 12:00.

Oferta powinna zawierać:

  1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie określa szczegółowo rodzaju tych dokumentów, jednak od Wykonawców oczekuje się, iż precyzyjne wykażą w jaki sposób dokumenty potwierdzają spełnianie poszczególnych warunków postępowania.
  2. Pisemną deklarację zaangażowania w projekt minimum 10 szkół podstawowych do dnia 6 czerwca 2024 roku, z podaniem ich listy adresowej.
  3. Ofertę cenową przedstawiającą osobno:
  4. Koszty realizacji jednego szkolenia stacjonarnego według wymagań Zamawiającego
  5. Koszty realizacji jednego szkolenia online według wymagań zamawiającego.
  6. Łączne koszty realizacji wszystkich szkoleń dla 150 szkół przy założeniu, że szkolenia stacjonarne i online stanowią równo po połowie.
  7. Oferta wraz z dokumentami towarzyszącymi powinna być złożona w formie kolorowego skanu wszystkich dokumentów podpisanych ręcznie w formacie JPG lub PDF lub w formie dokumentu PDF podpisanego elektronicznie podpisem zaufanym lub kwalifikowanym.

Otwarcie ofert odbędzie się 22.05.2024 o godz. 13:30 w siedzibie zamawiającego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA [>>DO POBRANIA]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT [>>ZOBACZ]