W ślad za konferencją pod tym samym tytułem przygotowaliśmy jubileuszową publikację pt. „100 lat ochrony środowiska w Polsce”. Jak pisze we wstępie do publikacji dr Wojciech Szymalski: „Założenia, jakie przyświecają tej publikacji, są z jednej strony szczytne, z a drugiej strony praktyczne. Szczytne, bo symboliczne 100 lat ochrony środowiska w Polsce liczymy od dnia 17 grudnia 1919 roku, kiedy to środowiska naukowe zaproponowały utworzenie Państwowej Rady Ochrony Przyrody w niepodległej II Rzeczypospolitej Polskiej. Rada – tzw. tymczasowa – została utworzona jeszcze w tym samym roku. Praktyczne, bo w Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju zauważyliśmy problem polegający na niedostatku diagnozy w zakresie polityki ochrony środowiska w Polsce. W 2020 roku kryteriów do takiej diagnozy przede wszystkim dostarcza 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które służą jako osnowa tej publikacji.

Publikacja zawiera ponad 250 stron, na których w 14 artykułach i 5 felietonach podsumowane są dzieje polskiej polityki ochrony środowiska i zaproponowane rozwiązania, które dziś mogą poprawić jej stan. W publikacji zamieszczono także Apel Stulecia Polskiej Ochrony Środowiska.

Publikację możesz przeczytać w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej pod linkiem [>>PUBLIKACJA] lub zgłosić się do nas po wersję papierową, którą można odebrać w naszym biurze na ul. Nabielaka 15 lok. 1 lub otrzymać pocztą po przesłaniu adresu poprzez nas formularz kontaktowy: [>>KONTAKT].