Tytuł: Ekologiczny „Okrągły Stół” – po trzech latach. Biuletyn nr 1
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Nowa Konstytucja RP a ochrona środowiska. Biuletyn nr 2, 1993
Plik pdf: otwórz

Tytuł: Jak współdziałać z gminą w realizacji ekorozwoju – poradnik dla ruchów ekologicznych. Raport 6/93
Autorzy: E. Borkowska, K. Kamieniecki
Plik pdf: otwórz